Tryck på länk efter rubrik Email och ange att du vill få vårt utskick


SPLITFIRE/SPEEDFIRE/UPPERCUT

SPLITFIRE, SPEEDFIRE och UPPERCUT är bärbara luftplasmasystem med oerhört hög prestanda i förhållande till sin låga vikt, strömkällorna på 80, 100 och 120A väger endast 17-18 kg och skär upp till 25, 35 och 45mm godstjocklek.

Med luftplasmasystem kan man plasmaskära och bågmejsla stål, rostfritt, aluminium, mässing, koppar och andra elektriskt ledande material. 

Systemen levereras för manuell skärning med luftkylda handbrännaren PTA 121 som finns i längderna 6m och 15m. För mekaniserad skärning levereras systemet med maskinbrännaren PTM 120 som finns i längderna 6m och 12m. Fullt tillbehörsprogram med kontaktskärsköldar, skärstödsvagn, cirkelskäranordning med mera finns tillgängligt.                               

SPLITFIRE, SPEEDFIRE and UPPERCUT are portable air plasmasystems with extremely high performance in relation to their low weight, the power sources with 80, 100 and 120A only weighs 17-18 kg and cut up to 25, 35 and 45mm thickness.
With air plasma systems you can cut mild steel, stainless steel, aluminum, brass, copper and other electrically conductive materials.
The systems are supplied for manual cutting with air-cooled hand torch PTA 121 available in lengths of 6m and 15m. For mechanized cutting system is supplied with the machine torch PTM 120 available in lengths of 6m and 12m. Full range of accessories with contact cutting shields, cut support carriage, circle cutter, etc. are available.

 

Teknisk data/Technical data SPLITFIRE SPEEDFIRE UPPERCUT
Nätspänning/Power supply 400V, 3~ 50/60Hz 400V, 3~ 50/60Hz 400V, 3~ 50/60Hz
Avsäkring/Fuse 16 A trög/slow 32A trög/slow 32A trög/slow
Skenbar effekt/Maximum power 12 kVA* 14,5kVA* 17kVA*
Processeffekt/Process power 120V, 20-80A 120V, 20-100A 120V, 20-120A
Intermittensfaktor/Duty cycle 50%,   @ 80A 40%, @100A 30%, @ 120A
  60%, @ 70A 60%, @80A 60%, @ 100A
  100%, @ 50A 100%, @70A 100%, @ 80A
Effekt faktor/Power factor 0,95 0,95 0,95
Tomgångsspänning/Open circuit voltage 240 VDC 240VDC 240VDC
Skyddsklass/Protection class IP 23 IP23 IP23
Kylform/Cooling F F F
Temperatur klass/Temperature class F F F
Dimensioner LxBxH/Dimensions LxWxH 560x190x320 560x190x320 560x190x320
Vikt/Weight 17 kg 17 kg 18 kg
Maximal skärkapacitet/Max cutting capacity 25 mm 35 mm 45 mm
Kvalitetssnitt/Quality cut 20 mm 30mm 40 mm
Tryck/flöde/Pressure/flow 4,5 Bar / 160 l/min 5,0 Bar / 190 l/min 5,0 Bar / 190 l/min

 

Prospekt SPLITFIRE Svenska

Prospekt SPEEDFIRE Svenska

Prospekt UPPERCUT Svenska

Leaflet SPLITFIRE English

Leaflet SPEEDFIRE English

Leaflet UPPERCUT English

Bruksanvisning  SPLITFIRE/SPEEDFIRE/UPPERCUT Svenska

Instruction manual SPLITFIRE/SPEEDFIRE/UPPERCUT English