Donaldsson

DFPRO large small cartridge dust collectors fume filtration

 

DFPRO

Donaldson Torit® DCE® DFPRO stoftavskiljare används för att avskilja damm och rök och har framtagits särskilt till olika användningsområden som t.ex. plasma-, syrgas/acetylen- och laserskärning. DFPRO har ovala filter vilket gör att damm- och rökfiltreringen blir effektivare, kompaktare och mer kostnadseffektiv. DFPRO kommer i flera utföranden: alltifrån små 3-patroner till en 16-patroner.

Huvudfunktioner:

 • Flöde från 2 000 till 16 000 m³/h
 • Färdigmonterade från fabrik
 • Högeffektiva ovalformade patronfilter och effektivt filtermedia
 • Installationen är smidig och enkel och DFPRO är lätt att underhålla med lättåtkomliga filter
 • Tack vare lågt tryckfall sparar man på energi

 

 

DFPRO_Oval_filter_SE_313x177_EMEA

Med skräddarsydda ovalformade patronfilter för man bättre luftflödeskarakteristik

När DFPRO ovalformade filter används tillsammans med våra moderna nanofiltermedia fångas dammet upp på filterytan vilket ger lågt tryckfall och lång livslängd. Med ovalformade patroner kan man hantera upptill 25 % mer luftflöde än med traditionella runda filter utan att slitaget på patronen ökas.

Funktioner och fördelar med DFPRO-patronstoftavskiljare

 • Gnistfälla med lågt tryckfall
 • Ett fullt integrerat system med regler ventil, flera olika fläktar, rensningsmekanism och Torit-kontrollpanel
 • Inga extra ledningar mellan enhet och fläkt
 • Går att installera i ett hörn
 • Enkel dammhantering
 • Går att installera utomhus

 

Prospekt DFPRO Filtersystem

Teknisk data DFPRO Filtersystem