Kjellberg-PA-S70W

Kjellberg-PA-S70W

PA-S70 W.
PA-S70 W kan användas för manuell och mekaniserad skärning av materialtjocklekar i intervallet 3 till 70 mm. Användningen av en rad olika plasmagaser och gasblandningar möjliggör ren skärning och bockning av elektriskt ledande material. Som bärbara system kan de användas i verkstäder, utbildningscentra och på byggarbetsplatser.