Tryck på länk efter rubrik Email och ange att du vill få vårt utskick


Unifire 31 PFC

 

UNIFIRE 31 PFC är ett enfas 30A bärbart luftplasmasystem med hög prestanda i förhållande till sin låga vikt, strömkällan väger endast 9,5 kg och skär upp till 10mm godstjocklek.

UNIFIRE 31 PFC är utrustad med Power Factor Correction vilket betyder att den utnyttjar ansluten elkraft på ett effektivare sätt och att långa förlängningssladdar upp till 100m kan användas utan problem. UNIFIRE 31 PFC är dessutom utrustad med Flexible Voltage vilket gör att man kan ansluta maskinen till både 110 och 230V .

UNIFIRE 31 PFC är lätt att bära, sätta upp och använda och är perfekt till alla mobila skärapplikationer som exempelvis stålkonstruktioner på byggarbetsplatser, ventilationstrummor, bilplåt, service & underhåll osv.

UNIFIRE 31 PFC is a single-phase 30A portable air plasma systems with high performance in relation to its low weight, the power supply weighs only 9.5 kg and cuts up to 10mm thickness.
UNIFIRE 31 PFC is equipped with Power Factor Correction meaning it utilizes connected electric power efficiently and that long extension cables up to 100m can be used without problems. UNIFIRE 31 PFC is also equipped with Flexible Voltage, which allows you to connect the machine to both 110 and 230V.
UNIFIRE 31 PFC is easy to carry, to set up and to use and is ideal for all mobile cutting applications such as steel structures at construction sites, ventilation ducts, automotive sheet, service & maintenance, etc.

 

Teknisk data/Technical data UNIFIRE 31 PFC
Nätspänning/Power supply 110/230V, 1~ 50/60Hz
Avsäkring/Fuse 16A@230V,32A@110V trög
Maximal Skenbar effekt/Maximum power 2,85 kVA
Processeffekt/Process power 95V, 5-30A
Intermittensfaktor/Duty cycle 35%, @ 30A
Effekt faktor/Power factor  0,95
Tomgångsspänning/Open circuit voltage 424 VDC
Skyddsklass/Protection class  IP23S
Kylform/Cooling F
Temperatur klass/Temperature class F
Dimensioner LxBxH/Dimensions LxWxH 440x190x320
Vikt/Weight 9,5 kg
Maximal skärkapacitet/Max cutting capacity 10 mm
Kvalitetssnitt/Quality cut 8 mm
Tryck/flöde / Pressure/flow 3,5 Bar / 115 l/min

 

Prospekt UNIFIRE 31 PFC Svenska/Swedish

Leaflet UNIFIRE 31 PFC Engelska/English

Bruksanvisning UNIFIRE 31 PFC Svenska/Swedish

Instruction manual UNIFIRE 31 PFC  Engelska/English