Kjellberg


CutFire 100i

CutFire 100i

CutFire 100i är ett kraftfullt plasmasystem med luft som plasmagas. Det erbjuder ett brett utbud av applikationer till låg investeringskostnad.Den är utrustad med en justerad inverterteknik och är ett av få luftkylda system på marknaden som erbjuder en intermittens på 100%. CutFire 100i är utrustade med maskinbrännare Flash 101 som använder luft som virvelgas. Luften som roterar runt plasmabågen stabiliserar bågen och möjliggör därmed hålslag upp till 20 mm. Virvelgasens kylande och skyddande effekt säkerställer högre skärhastigheter och en ökad livslängd för förbrukningsvarorna. CutFire 100i är idealisk för skärning av tunna plåtar i ventilations- och skåpskonstruktion, i metallkonstruktion och många andra hantverkare, industri- och produktionsanläggningar.

Prospekt CutFire 100i

Video CutFire 100i och Flash 101                  

Teknisk data

Strömkälla
CutFire 100i
Skärström vid 100% intermittens*
35 – 100 A
Skärkapacitet
1 – 40 mm
Hålslag
up to 20 mm
Dimensioner (L x B x H)
710 x 280 x 590 mm
Vikt
50 kg
Plasmabrännare
* i kombination med brännare Flash 101 G/L: 100 A at 75 % d. c.
Flash 101 G/L